Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Hrajme sa s geografiou

Geologická stavba a nerastné suroviny

 

Geologická stavba a nerastné suroviny Slovenska

Slovensko je rozdelené na dve hlavné pásma: Karpaty a Panónsku panvu. 

Flyšové pásmo

Toto pásmo je charakteristické striedaním pieskovcov a ílovcov, tzv. flyšu. Okrem iného sa tu nachádzajú aj horniny terciálnych neovulkanitov. Vznik pásmových pohorí (orogenéza) prebehlo koncom paleogénu, začiatkom neogénu. Cez Slovensko prechádza tzv. rýnsko-dunajský flyš (flyšové pásmo Álp), ktorý sa nachádza tektiež na území Česka a Poľska, ďalej nadväzuje na flyš moldavíd na Ukrajine a v Rumunsku. 

Sopečné pohoria

Inak nazývané vulkanické, alebo neovulkanické, sú pohoria, ktorých reliéf výrazne modelovala sopečná činnosť. Sopečný reliéf je v sústavách mladých pohorí, najmä v oblasti Tichého oceánu, kde sa nachádza 80% činných sopiek sveta. Medzi sopečné pohoria na Slovensku patria Štiavnické a Kremnické vrchy, Poľana, Slanské vrchy, Vihorlatské vrchy, Vtáčnik a Javorie. 

                    Poľana

                             Poľana je krajinný celok Slovenského rudohoria. Je to mohutný kruhovitý masív. Od roku                                  1981 patrí medzi chránené oblasti Slovenska. 

                   Vihorlat

                            Výška tohto vrchu je 1076 m.n.m., čím sa stáva najvyšším zo sopečného pohoria Vihorlatské                             vrchy. Nachádza sa v centrálnej časti tohto pohoria, severne od obce Poruba.

Nerastné suroviny

Ťažba hnedého uhlia je význačná pre Handlovú, Prievidzu a Nováky, v Záhorskej nížine sa nachádza ropa, ktorá sa však nevyužíva. V Nižnej Slanej je ťažba železnej rudy. Okrem iného u nás nájdete zemný plyn, vápence, dolomity, soľ...

TOPlist