Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Hrajme sa s geografiou

Štáty osobitne

STREDNÁ EURÓPA

SLOVENSKO

Dlhý názov: Slovenská republika

Hlavné mesto: Bratislava

Najväčšie mesto: Bratislava

Rozloha: 49 035 km2

Počet obyvateľov: cca 5 397 036

Úradné jazyky: Slovenčina

Štátne zriadenie: republika

mena: euro

Vznik: 1.1.1993

Slovensko je vnútrozemský štát. Rieka Dunaj, ktorá preteká juhom krajiny, zmierňuje našu nevýhodu vnútrozemského štátu, pretože máme spojenie medzi Čiernym morom a vďaka prieplavom aj so Severným morom. Počtom obyvateľov aj svojou rozlohou patrí Slovensko do skupiny menších štátov. Hustotou zaľudnenia 110 obyv./kmpatrí do priemeru Európy. 

POHORIA

Povrch je na väčšine územia hornatý, vysočiny zaberajú asi tri pätiny územia. Patria ho horského pásma Karpát. Pohoria sa líšia podľa vzniku a hornín, z ktorých sú zložené. Okolo toku Hrona sa nachádza skupina sopečných pohorí (Kremnické vrchy, Vtáčnik, Poľana, Javorie, Štiavnické vrchy...). Do tejto skupiny patria aj Slanské a Vihorlatské vrchy. Od Malých Karpát na juhozápade, cez stredné a severné Slovensko sa nachádzajú pásma vrásových pohorí. Najvyššie pohoria tu sú Nízke Tatry, Tatry, Malá a Veľká Fatra. Slovenské rudohorie je najrozsiahlejším pohorím Slovenskej republiky.

Pohoria oddeľujú doliny riek a kotliny, ktoré sú už od dávna najhustejšie osídlené a vzniklo v nich najviac miest a sídel. Medzi najvýznamnejšie kotliny Slovenska patria Košická, Juhoslovenská, Hornonitrianska, Turčianska, Žilinská. 

NÍŽINY

Rozprestierajú sa na juhu, východe a juhozápade.

Najväčšia aj najúrodnejšia je Podunajská nížina. Jej južná časť, kde sa nachádza aj Žitný ostrov patrí do podunajskej roviny. Severnejšie zase prechádza do Podunajskej pahorkatiny. Tá je rozčlenená riekami, napríklad Váhom, Žitavou, Nitrou a Hronom. 

Druhou najväčšou nížinou je Východoslovenská nížina, ktorou pretekajú napríklad rieky Topľa, Laborec a Ondrava, ale aj menšie, ako Uh alebo Latorica. 

Najmenšia nížina je Záhorská, nachádza sa medzi riekou Morava a Malými Karpatami.

 

VODSTVO

Takmer všetky rieky patria do úmoria Čierneho mora, kam ich odvádza Dunaj, naša najväčšia rieka. Ostatné rieky sú odvodňované do Baltského mora. Najdlhšia Slovenská rieka je Váh, poňom nasleduje Hron, Ipeľ, Nitra, Hornád... 

Najviac jazier sa nachádza v Tatrách a sú nazývané plesá. Vznikali činnosťou ľadovcov. Najväčšie aj najhlbšie je Veľké Hincovo pleso. Medzi známe plesá patria aj Štrbská, Popradské, Skalnaté... 

Najväčšia aj najnovšia vodná nádrž je Hrušovská, nachádza sa na Dunaji, pri Gabčíkove. Ďľšie sú Oravská vodná nádrž, Zemplínska šírava a Liptovská Mara, ktoré sú postavené na Váhu.

PRIEMYSEL

Priemysel je základným odvetvím hospodárstva. Slovensko má malé zásoby palív (ropa, zemný plyn, hnedé uhlie...), ktoré sa dovážajú z ostatných krajín. 

PODNEBIE

Nachádzame sa v miernom podnebnom pásme. Najsuchšie a najteplejšie sú nížiny a nižšie položené kotliny. Najchladnejšie sú vysoké pohoria. 

ČESKO

Dlhý názov: Česká republika

Hlavné mesto: Praha

Najväčšie mesto: Praha

Rozloha: 78 866 km2

Počet obyvateľov: cca 10 230 000

Úradné jazyky: čeština

Štátne zriadenie: demokratická parlamentná republika

mena: česká koruna

Vznik: 1.1.1993

Česko je stredoeurópsky štát, ktorý tvoria Čechy, Morava a Sliezsko. 

POĽSKO

Dlhý názov: Poľská republika

Hlavné mesto: Varšava

Najväčšie mesto: Varšava

Rozloha: 312 679 km2

Počet obyvateľov: cca 38 530 000

Úradné jazyky: poľština

Štátne zriadenie: parlamentná republika

mena: Zloty

Vznik: 11.11.1918

Zaujímavosť Poľska je, že má dve vlajky. Jednu vojensko-námornú a druhú civilnú. Na sever od Poľska je Baltské more, je to jeden zo štátov susediacich so Slovenskom. Nachádzajú sa tu významné prístavy.

POVRCH

Povrch Poľska je prevažne rovinatý. Nachádza sa tu rozľahlá, Východoeurópska nížina. Z pohorí sú tu napríklad Tatry, Východné Karpaty, Orlické vrchy. Medzi známe rieky patrí napríklad Visla, ktorá tu pramení, Odra, Varta, alebo Bug. Nachádza sa tu okolo 9 300 jazier.

OBYVATEĽSTVO

Hustota zaľudnenia je tu celkom vysoká, 124 obyvateľov na kilometer štvorcový. Je tu najvyššia pôrodnosť v Európe, aj preto, lebo sú zakázané potraty. Nežijú tu skoro žiadne národnostné menšiny, 95% obyvateľov sú Poliaci. Ostatných 5% tvoria bielorusi, rusi, nemci, ukrajinci...

ADMINISTRATÍVNE DELENIE

Od roku 1999 bolo uzákonené delenie na 16 vojvodstiev, 308 okresov a  2486 obcí.

HOSPODÁRSTVO

V Poľsku je najnižšie HDP (hrubý domáci produkt) na hlavu. Je tu rastlinná aj živočíšna výroba a najrýchlejšie sa rozvýjajúca ekonomika. V roku 2006 tu bola 15% ná nezamestnanosť, od toho roku stále klesá. 

NÁBOŽENSTVO

Väčšinu, až 92,5% tvoria katolíci, 7,5% ľudí je bez vyznania. Ostatnú časť tvoria pravoslávny, evanjelici a židia. 

KULTÚRA

Nachádza sa tu veľa historických pamiatok, z ktorých veľká časť bola zničená. Žilo, alebo žije tu veľa hudobných skladateľov a filmových režisérov.

RAKÚSKO

Dlhý názov: Poľská republika

Hlavné mesto: Varšava

Najväčšie mesto: Varšava

Rozloha: 312 679 km2

Počet obyvateľov: cca 38 530 000

Úradné jazyky: poľština

Štátne zriadenie: parlamentná republika

mena: Zloty

Vznik: 11.11.1918

MAĎARSKO

Dlhý názov: Maďarská republika

Hlavné mesto: Budapešť

Najväčšie mesto: Budapešť

Rozloha: 90 030 km2

Počet obyvateľov: cca 10 000 000

Úradné jazyky: maďarčina

Štátne zriadenie: parlamentná republika

mena: maďarský forint

Vznik: 1918

ŠVAJČIARSKO

Dlhý názov: Švajčiarska konfederácia

Hlavné mesto: Bern

Najväčšie mesto: Zürich

Rozloha: 41 290 km2

Počet obyvateľov: cca 7,25 milióna

Úradné jazyky: nemčina, francúzština, taliančina

Štátne zriadenie: federatívna republika

mena: švajčiarsky frank

Vznik: 1.8.1291

LICHTENŠTAJNSKO

Dlhý názov: Lichtenštajnské kniežatstvo

Hlavné mesto: Vaduz

Najväčšie mesto: Vaduz

Rozloha: 160 km2

Počet obyvateľov: cca 33 000

Úradné jazyky: nemčina, francúzština

Štátne zriadenie: konštitučná monarchia

mena: švajčiarsky frank

Vznik: 23.1.1719

TOPlist